De getoonde informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Voogd & Voogd Verzekeringen B.V. aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor foutieve of onvolledige informatie. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Voogd & Voogd Verzekeringen B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website. Bovendien stelt zij alles in het werk om misbruik te voorkomen. Voogd & Voogd Verzekeringen B.V. is echter niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet worden verzonden.

Andere websites die door middel van links toegankelijk zijn vanuit deze website zijn enkel bedoeld ter informatie van de gebruiker. Deze sites worden niet door ons onderhouden en zijn door ons niet gecontroleerd of goedgekeurd. Voogd & Voogd Verzekeringen B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de toegankelijkheid en inhoud van websites van derden en garandeert niet dat zij vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, namen, handelsnamen, logo's, woord- en beeldmerken zijn eigendom van of in licentie bij ons dan wel andere partijen en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal op deze site -al dan niet in bewerkte vorm- te kopiƫren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden.

Wijzigingen
Voogd & Voogd Verzekeringen B.V. behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken stemt u in met de hierboven beschreven voorwaarden en beperkingen.